بيانونه

عارفانه کلام حضرت سید شبیر احمد کاکاخیل صاحب دامت برکاتہمآواز: قاری نور اللہ صاحبآواز: اسرار صاحبآواز: حافظ سعید الرحمٰن مدنی صاحبآواز: اجمل شاہ صاحبآواز: عبدالودود صاحبآواز: حسین صاحبآواز: نعت خوان 2آواز: نعت خوان 3نور صوفیانه کلامونهد نورو شاعرانو کلام